Veel gestelde vragen

Hoe werkt een zonnepaneel?

Een PV-paneel bestaat uit meerdere kleine zonnecellen die met elkaar verbonden zijn. Elke zonnecel is opgebouwd uit zeer dunne laagjes halfgeleidend materiaal waartussen - onder invloed van het zonlicht - een spanningsverschil ontstaat. De zonne-energie wordt via een omvormer aangesloten op uw eigen elektriciteitsnet

Als de zon weinig schijnt, heb ik dan stroom?

Ieder beetje (zon)licht is bruikbaar voor de omzetting in elektriciteit, ongeacht of het om directe of indirecte instraling gaat. De opbrengst is echter het grootst bij volle zon.

Wat gebeurt er met de stroom die mijn zonnepanelen opwekken?

De elektriciteit die de zonnepanelen opwekken wordt direct gebruikt in de apparaten die u aan hebt staan, zoals een koelkast, een vriezer, een ventilatiesysteem e.d. Als u meer stroom nodig hebt dan uw zonnepanelen leveren, dan levert het elektriciteitsnet stroom bij. Mocht u minder stroom nodig hebben dan uw systeem opwekt, gaat de stroom het net in. Indien u een oude meter in de meterkast heeft met een draaischijf is de kans groot dat deze terugdraait. Bij een nieuwe (digitale) meter is dit niet het geval.
Indien u een digitale meter hebt bestaat de mogelijkheid dat deze een teruglevermeter heeft. (u kunt hier naar informeren bij uw stroomleverancier)
Indien er geen teruglevermeter op uw digitale meter zit, is het mogelijk om deze door uw stroomleverancier te laten vervangen door een meter met teruglevermeter (de kosten voor het vervangen van een meter door een meter met teruglevermeter is ongeveer 125 euro)
De teveel geproduceerde stroom mag u aan het einde van een boekjaar verrekenen met de te betalen stroom tot een maximum van 3500 KW per jaar

voorbeeld:
teveel opgewekte stroom staat op de teruglevermeter op 2000 Kw
gebruikte stroom is 3000 Kw
u hoeft dan aan uw stroomleverancier maar 3000 - 2000 = 1000 Kw te betalen