Info particulieren

Door het plaatsen van zonne-panelen kunt u op een gemakkelijke manier uw energielabel verbeteren.zonnepanelen op hellend dak particulier
Tevens helpt u hiermee het milieu (geen CO2 uitstoot door het gebruik van zonne-panelen)
U helpt dus uw zelf en het milieu.

Kijk op onze webshop voor prijzen van zonne-paneel systemen. --webshop zonne-panelen.nl--
of vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan ---offerte---

rekenvoorbeeld:
Berekening zonnepanelensysteem in Nederland met landelijke subsidie
Uitgaande van een systeem van 3600 Wp geïnstalleerd vermogen.
en een stroomprijs van € 0,24 per kWh met een stijging van 8% per jaar


opbrengst syteem van 3600 Wp
3600 Wp X 870 = 3132000 Wh = 3132 kWh per jaar (uitgaande van 870 volle zonuren per jaar)

Een systeem van 3600 Wp kost ongeveer € 6000,- inclusief montage en aansluiting op uw meterkast volgens de NEN 1010 richtlijnen.
op dit systeem kunt u € 650,- subsidie ontvangen
de netto investering is € 6000 min € 650 = € 5350,-
het systeem levert jaarlijks € 751,- (3132 x € 0,24)
het systeem heeft zichzelf terug verdient in 7 jaar ( € 5350 / € 751 per jaar = 7,12 jaar
Aangezien de stroomprijs gemiddeld met 8% per jaar stijgt zal de terugverdientijd korter zijn dan 7 jaar
Bij een stijging van de stroomprijs van 8% per jaar heeft het systeem zich terug verdient binnen 6 jaar
hierna levert het systeem 100% winst

OVERZICHT OPBRENGSTEN ZONNEPANELENSYSTEEM VAN 3600 WP BIJ EEN STIJGING VAN 8% VAN DE STROOMKOSTEN PER JAAR)

jaar 1 2013 stroomopbrengst = € 0,24 x 3132)................ € 751,- per jaar
jaar 2 2013 stroomopbrengst = € 0,25 x 3132)................ € 811,- per jaar
jaar 3 2015 stroomopbrengst = € 0,27 x 3132).................€ 876,- per jaar
jaar 4 2016 stroomopbrengst = € 0,30 x 3132).................€ 946,- per jaar
jaar 5 2017 stroomopbrengst = € 0,32 x 3132).................€ 1.022,- per jaar
jaar 6 2018 stroomopbrengst = € 0,35 x 3132).................€ 1.104,- per jaar
jaar 7 2019 stroomopbrengst = € 0,38 x 3132)................ € 1.192,- per jaar
jaar 8 2020 stroomopbrengst = € 0,41 x 3132)................ € 1.288,- per jaar
jaar 9 2021 stroomopbrengst = € 0,44 x 3132).................€ 1.391,- per jaar
jaar 10 2022 stroomopbrengst = € 0,47 x3132)................€ 1.502,- per jaar
Totale opbrengst (met 8% verhoging per jaar) ...............€ 10.833 IN 10 JAAR