Info bedrijven

EIA - financieel voordeel in 2014

De energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling voor ondernemers, die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en de toepassing van duurzame energie. Met de EIA heeft u dubbel voordeel: lagere energiekosten èn u betaalt minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De energie-investeringsaftrek is een fiscaal instrument.

Doel en hoogte van de EIA
Met de EIA wil de overheid het Nederlandse bedrijfsleven aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie.
Als u investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie, kunt u via de EIA 2014 44% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage en bedraagt ongeveer 11% van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA kunt u toepassen naast de gewone investeringsaftrek. In 2014 kunt u per ondernemer/fiscale eenheid over maximaal EUR 110 miljoen aan energie-investeringskosten EIA aanvragen. 
Bedrijfsmiddelen
De EIA kent vijf toepassingsgebieden, te weten: gebouwen, apparaten en processen, warmte-kracht, transport en duurzame energie. De energielijst bepaalt welke bedrijfsmiddelen voor EIA in aanmerking komen. Als een energieadvies leidt tot een energie-investering, komen de kosten van dit advies voor EIA in aanmerking.
EIA aanvragen
U kunt op de website van Senternovem het EIA stappenplan volgen, zodat u snel door de aanvraagprocedure komt. Hierdoor weet u binnen enkele minuten of uw investering in aanmerking komt voor EIA. 
U kunt dan meteen een aanvraag indienen door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar het Bureau IRWA in Breda.
let op: U moet binnen drie maanden na het aangaan van de verplichtingen een aanvraag hebben ingediend.

Opdrachtgever
Ministerie van Economische Zaken en Ministerie van Financiën

Doelgroep
Ondernemers in Nederland

klik op de link om naar aanvraagprocedure te gaan Stappenplan aanvraagprocedure EIA